Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting)

Een ondernemer die in bedrijfsmiddelen investeert kan kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek genieten. Bij investering in bedrijfsmiddelen kan een deel van het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de winst worden gebracht (investeringsaftrek). De investeringsaftrek heeft geen invloed op de boekwaarde en de afschrijvingsmogelijkheden. U heeft recht op investeringsaftrek als u in een boekjaar tussen de € 2.300 en € 312.176 investeert (cijfers 2017).

Soorten investeringsaftrek

De investeringsaftrek komt in de volgende vormen voor:

 1. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; 
 2. energie-investeringsaftrek; 
 3. milieu-investeringsaftrek. 

Waarvoor investeringsaftrek?

Investeringsaftrek kan zowel van toepassing zijn bij aanschaffingen (extern) als bij voortbrengingen (intern). Voortbrengingskosten worden ook gemaakt als een tot het ondernemingsvermogen behorend bedrijfsmiddel een andere bestemming krijgt, bijvoorbeeld een woonhuis wordt kantoor. Ook bij verbetering van een bedrijfsmiddel kan investeringsaftrek van toepassing zijn. 

Voor bepaalde investeringen krijgt men geen investeringsaftrek, dit zijn:

 • bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag minder dan € 450; 
 • gronden; 
 • woonhuizen; 
 • personenauto's (bedrijfsbus dus wel); 
 • pleziervaartuigen; 
 • effecten; 
 • vorderingen; 
 • goodwill en vergunningen; 
 • dieren; 
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om aan anderen ter beschikking te stellen (zoals verhuur). 

Hoeveel investeringsaftrek

Het percentage van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt af naarmate het investeringsbedrag op jaarbasis toeneemt. Op hoofdlijnen:

 • Met moet minimaal € 2.300 in een jaar investeren voordat met voor de aftrek in aanmerking komt. 
 • Investeringen in bedrijfsmiddelen (die meetellen) moeten minimaal € 450 bedragen. 
 • Als men in een jaar meer dan € 312.000 investeert, heeft men geen recht op aftrek. 
 • Het bestelmoment is veelal beslissend.