Bijtelling 2017 en daarna

Per brief van 19 juni 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën de hoofdlijnen geschetst van het fiscaal autobeleid voor de komende jaren. Op 5 juli 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met deze autobrief. Hiermee is het duidelijk wat er met de auto van de zaak gaat gebeuren vanaf 2017. De regeling is eenvoudig, de bijtelling is altijd 22% en voor volledig elektrische auto's 4%. 

Bijtelling 2015 tot en met 2019 


Uitstoot CO2 2015 2016 2017 2018 2019 

 0 gram

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

 1-50 gram

7% 

15% 

22% 

22% 

22% 

 51-82 gram

14% 

21% 

22% 

22% 

22% 

 83 - 106 gram

20% 

21% 

22% 

22% 

22% 

 107-110 gram

20%

25% 

22% 

22% 

22% 

 vanaf 110 gram

25% 

25% 

22% 

22% 

22% 


Conclusie: volledig elektrische auto's blijven voordelig (geen MRB / geen BPM / lage bijtelling) en plug in hybrides worden in de toekomst behandeld als normale auto's (dus geen fiscale voordelen meer). Het tarief van 4% voor elektrische auto's zal gelden voor de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde (mits volledig elektrische auto), over hogere aanschafwaarde is dan 22% verschuldigd. 

MRB

 • De motorrijtuigenbelasting voor reguliere personenauto's wordt per 2017 met gemiddeld 2% verlaagd. 
 • Voor de meest vervuilende dieselpersonenauto's en dieselbestelauto's wordt per 2019 de MRB juist met 15% verhoogd. 
 • Voor elektrische auto's blijft het nihiltarief van toepassing. 
 • Voor hybride auto's geldt per 2016 het halftarief tot en met 2020.

BPM

 • De BPM wordt geleidelijk tot 2020 verlaagd met gemiddeld 12%. 
 • De CO2-afhankelijkheid wordt verminderd door de vaste voet in het BPM-tarief te verhogen van € 175 naar € 350 en het CO2-afhankelijke deel te verlagen.
 • Voor hybride auto's wordt een afzonderlijke BPM-tabel ingevoerd. 

Het autokostenforfait: de bijtelling

 • De bijtelling wordt minder CO2-afhankelijk. 
 • Er gaat één nieuw algemeen bijtellingstarief gelden van 22%. 
 • Nulemissieauto's / elektrische auto's behouden een bijtellingstarief van 4%; vanaf 2019 alleen nog zover de catalogusprijs maximaal € 50.000 bedraagt. 
 • Voor hybride auto's gaat een percentage gelden: 22% vanaf 2017. 

Samengevat per soort auto komt dit neer op het volgende

De nulemissie-auto / de elektrische auto

 • Bijtelling 4%; vanaf 2019 alleen nog voor auto's met cataloguswaarde van hoogstens € 50.000. 
 • Behouden vrijstelling MRB. 
 • Behouden vrijstelling BPM. 

De hybride auto

 • Bijtelling wordt verhoogd tot zelfde tarief als reguliere auto. 
 • MRB wordt verhoogd. 
 • BPM wordt verhoogd. 

De reguliere auto

 • Bijtelling gaat omlaag van 25% naar 22%. 
 • MRB gaat omlaag, behoudens voor vervuilende dieselauto's, deze worden duurder. 
 • BPM gaat omlaag, met name voor zuinige auto's. 

Bron autobrief 2.0

Wetsvoorstel 32.800 autobrief. 

Wetsvoorstel autobrief aangenomen door Tweede Kamer d.d 12 april 2016.