Auto van de zaak via een derde

Soms zijn belastingplichtigen creatief. In dit artikel een aardige procedure bij de rechtbank in Den Haag. Een belastingplichtige stelde dat de auto van de zaak niet door zijn werkgever ter beschikking wordt gesteld, maar door een derde, dus: geen bijtelling, aldus belastingplichtige.

Basis

Als uw werkgever u een auto ter beschikking stelt, heeft u een bijtelling, dit is eenvoudig. De bijtelling bedraagt 25%. Dit kan op een aantal manieren goedkoper, zoals:

  • bijtelling schone auto: 14%; 
  • beperkte privékilometers (minder dan 500 per jaar): 0%; 
  • auto ouder dan 15 jaar: bijtelling over actuele waarde, niet de oorspronkelijke cataloguswaarde; 
  • auto op grijs kenteken. 

Uitspraak Rechtbank Den Haag

De heer X is directeur-grootaandeelhouder (DGA) van zijn B.V. X staat op de payroll bij zijn B.V. De B.V. neemt deel aan een maatschap van accountants en belastingadviseurs. De maatschap is eigenaar van de auto die aan X ter beschikking wordt gesteld, de maatschap neemt ook vrijwel alle kosten van de auto voor zijn rekening. X stelt dat de auto niet door zijn werkgever, maar door een derde ter beschikking wordt gesteld, conclusie van X: geen bijtelling.

De rechter is er snel klaar mee. Op grond van het ruime loonbegrip is ook een auto die door een derde ter beschikking wordt gesteld aan de heer X een reguliere 'auto van de zaak', waarop de bijtelling van toepassing is. Dat de juridische eigendom van de auto in dit geval bij de maatschap berust, is voor de bijtelling niet van belang.

Noot

Ik kan mij voorstellen dat men denkt dat dit een foutje in de wetgeving is, wellicht is dit ook zo. Ik ben wel nieuwsgierig wat de rechter in Hoger Beroep gaat zeggen.