30% Regeling voor buitenlandse tandarts

Als u in Nederland komt werken, dan hebt u wellicht recht op de gunstige 30% regeling. Uw werkgever mag u onder deze regeling 30% van uw loon belastingvrij verstrekken.

Tandarts en rechtsvorm

Tandartsen oefenen hun onderneming vaak uit in de vorm van een eenmanszaak of maatschap. In de praktijk zien we de laatste jaren een verschuiving naar andere rechtsvormen, in dit artikel een overzicht van de mogelijkheden.

Vrijstelling vennootschapsbelasting voor zorginstellingen

De thuiszorginstellingen, ongeacht hun rechtsvorm, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting wanneer de statuten én de feitelijke werkzaamheden voldoen aan de door de wet daaraan gestelde voorwaarden. Private zorginstellingen mogen de winst uitsluitend aanwenden voor kwalificerende (thuiszorg)activiteiten of een algemeen maatschappelijk belang.

VBI voor DGA

Een B.V. waar enkel geld (beleggingen, contanten, etc.) in zit, moet vennootschapsbelasting betalen over de inkomsten (beleggingswinst, rente, etc.). Als er voldoende vermogen aanwezig is, werd de zetel vaak naar de Antillen verplaatst, de directeur-grootaandeelhouder (DGA) kon dan gewoon in Nederland blijven wonen en de winsten werden tegen een tarief van 2% belast.

Verlies dochter buitenland

Strop voor Nederlandse fiscus  

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting)

Een ondernemer die in bedrijfsmiddelen investeert kan kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek genieten.

Nieuw besluit vrijstelling medische prestaties

anaf 1 januari 2013 is de BTW-vrijstelling voor paramedische diensten aangepast, in die zin dat uitsluitend BIG-geregistreerde zorgverleners konden delen in de vrijstelling. Inmiddels is uit jurisprudentie gebleken dat deze wetgeving te strikt is ten aanzien van de BIG-voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2015 nieuwe BTW-regels internetdiensten

Met ingang van 1 januari aanstaande wijzigen de regels voor de BTW-heffing inzake elektronische-, telecommunicatie- en omroepdiensten. Dit is met name van belang voor internetdienstverleners met particulieren / niet-ondernemers als klant. In tegenstelling tot de huidige regel moeten ondernemers vanaf 2015 de BTW over aan niet-ondernemers geleverde diensten afdragen in het land waar de afnemer woont. 

Kleine ondernemersregeling bij kappers

De kleine ondernemersregeling is een regeling waardoor een ondernemer die een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap heeft geen omzetbelasting of slechts een gedeelte daarvan hoeft af te dragen. De kleine ondernemersregeling geldt dus alleen voor ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid (en dus niet voor de B.V.).

Diensten van kappers

Voor veel producten en diensten geldt het normale BTW-tarief van 21%. Voor de diensten van kappers geldt nog steeds het lage tarief. Hieronder een toelichting op het toe te passen tarief? 

Misbruik BTW binnen de zorg en scholen

Uit een onderzoek in 2006 bleek dat 76 van de 91 ziekenhuizen betrokken zijn bij BTW-structuren.

BTW over privegebruik auto

Als u als ondernemer / DGA een auto van de zaak heeft of u heeft uw personeel een auto ter beschikking gesteld, dan moet u in de laatste aangifte van het jaar hierover BTW aangeven, voor zover er sprake is van privégebruik. Wellicht heeft u al meegekregen dat de BTW-correctie, die elk jaar standaard gedaan werd, is veranderd.

Auto van de zaak via een derde

Soms zijn belastingplichtigen creatief. In dit artikel een aardige procedure bij de rechtbank in Den Haag. Een belastingplichtige stelde dat de auto van de zaak niet door zijn werkgever ter beschikking wordt gesteld, maar door een derde, dus: geen bijtelling, aldus belastingplichtige.

3 belastingtrucs die je duizenden euro’s kunnen opleveren!

Als ondernemer weet je dat je op 2 manieren geld kan verdienen. Meer omzet of minder kosten maken. Wij hebben dit keer 3 belastingbesparingstrucs die je echt duizenden euro’s gaan opleveren. Gewoon door slim om te gaan met een aantal belastingregelingen.

Uitwerking uitkeringstest dividend

De uitkeringstest houdt in dat het bestuur beoordeelt of de vennootschap na het doen van de uitkering nog in staat is om haar opeisbare schulden te betalen.

De belastingtrucs van sterren als Ronaldo en Mourinho

Multinationals doen het. Politieke leiders doen het. En nu is het ook van wereldberoemde voetballers bekend dat ze het doen. Wat precies? Voor miljoenen euro’s de belasting ontwijken door geld te deponeren in belastingparadijzen. En niet alleen Ronaldo heeft hier een handje van, zo blijkt uit de Football Leaks.

Bijtelling 2017 en daarna

Per brief van 19 juni 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën de hoofdlijnen geschetst van het fiscaal autobeleid voor de komende jaren. Op 5 juli 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met deze autobrief. Hiermee is het duidelijk wat er met de auto van de zaak gaat gebeuren vanaf 2017. De regeling is eenvoudig, de bijtelling is altijd 22% en voor volledig elektrische auto's 4%. 

De directeur-grootaandeelhouder: Gebruikelijk loon

Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) wordt geacht zakelijk te handelen met zijn B.V. In de belastingwetgeving zijn een aantal regels opgenomen om dit zakelijk handelen te stimuleren. Zo kennen we in de loonbelasting de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt in dat een DGA, die werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap, hiervoor een gebruikelijk loon moet genieten.